شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
حضور شركت در دور هفتم جايزه ملي پروژه برتر ايران با معرفي پروژه فاز 19
 حضور شركت در دور هفتم جايزه ملي پروژه برتر ايران با معرفي پروژه فاز 19
پس از نخستين حضور موفق
به گزارش روابط عمومي شركت، پس از نخستين حضور موفق شركت با كانديدا نمودن پروژه خطوط لوله و گوي شناور فاز 12پارس جنوبي در سال 1395 و دريافت تنديس سيمين و گواهي نامه سرآمدي پروژه، مدير عامل محترم شركت جناب آقاي مهندس رحماني پروژه فاز 19 را به عنوان نامزد اخذ جايزه ملي مديريت پروژه در سال 1396 انتخاب نمودند.
پس از ثبت نام پروژه فاز 19 در انجمن مديريت مديريت پروژه ايران در بهمن ماه سال 1395و برگزاري دوره اظهارنامه نويسي در ارديبهشت ماه 1396، تيمي از پروژه با همكاري واحدهاي PMO و QHSE اظهارنامه مناسب و جامعي را بر اساس مدل بين المللي تعالي پروژه (PEM) تدوين و در اوايل تيرماه سال جاري به انجمن مديريت پروژه ايران ارائه نمودند. لازم به ذكر است كه اين اظهارنامه بر اساس گزارش بازخورد (الگوبرداري) پروژه فاز 12دريافتي از انجمن  مديريت پروژه ايران بهبود يافته و كسب امتياز بيشتري براي پروژه فاز 19 انتظار مي رود.
در اين رابطه تيم ارزيابي انجمن مديريت پروژه ايران براي بررسي وضعيت انطباق اظهارات مندرج در اظهارنامه با واقعيت هاي موجود و امتيازدهي نهايي پروژه روز چهارشنبه 29 شهريور در شركت حضور خواهند يافت. در اين ارزيابي ابتدا مديرعامل محترم ضمن خير مقدم به تيم ارزيابي، به معرفي توانمنديهاي شركت و محاسن پروژه فاز 19 به عنوان يك پروژه متعالي و سرآمد و دليل انتخاب آن به عنوان كانديداي جايزه ملي مديريت پروژه مي پردازند. تشريك مساعي و همكاري كليه واحدهاي سازماني درگير در پروژه فاز 19 با حضور جدي و فعال در روز چهارشنبه 29 شهريور از طرف مدير عامل محترم و مدير محترم پروژه به صورت رسمي تاكيد گرديده است.
پس از انجام مرحله ارزيابي تهران، مراحل ارزيابي سايت هاي عملياتي پروژه در روزهاي پنج شنبه و جمعه 30 و 31 شهريور در دستور كار قرار دارد كه طي آن از شناورهاي سي مستر و اوشنيك و سكوهاي فاز 19 بازديد و ارزيابي  بعمل مي آيد.
آخرين مرحله ارزيابي، حضور ارزيابان در دفتر كارفرماي محترم (مجري طرح) در روز يكشنبه دوم مهرماه مي باشد كه طي آن ارزيابان در خصوص برآورده شدن انتظارات و رضايت يكي از ذينفعان اصلي و كليدي پروژه يعني كارفرما ارزيابي نموده و نتايج مرتبط با مشتري را بر اساس مدل تعالي پروژه مورد بررسي و صحه گذاري قرار مي دهند.
شايان ذكر است نتايج نهايي ارزيابي در آذرماه سال جاري (روز ملي مديريت پروژه) طي مراسمي توسط انجمن مديريت پروژه ايران مشخص مي گردد.
تاریخ بروز رسانی : 1396/06/27
تعداد بازدید: 184
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal