شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی
عملیات مهندسی، خرید، ساخت، نصب جاکت ها، سکو ها و متعلقات مربوطه به همراه راه اندازی سکو ها و لوله گذاری و راه اندازی دو خط لوله
کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
نوع قرارداد :  EPCI
محل پروژه: خلیج فارس
شرح کار پروژه:

جاکت و متعلقات سکو: عملیات مهندسی ، خرید، ساخت، حمل و نصب دو جاکت و متعلقات دو سکو (شامل 2 پایه مشعل، 2 پایه پل و عرشه های مربوطه به همراه 2 مشعل و 4 پل)
سکو: عملیات مهندسی، خرید، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی دو سکو
 لوله گذاری: عملیات مهندسی، خرید، ساخت، حمل، لوله گذاری و راه اندازی خطوط لوله اصلی به طول 198.3 کیلومتر و 12 کیلومتر خطوط لوله خشکی و 26 کیلومتر کابل‌گذاری دریائی
 
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal