شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
مديريت پروژه
مدیریت پروژه:

مدیریت پروژه در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با استفاده از ساختار سازمانی ماتریسی قوی، نسبت به ارجاع جبهه های مختلف شرح کار پروژه به مدیریت های ستادی، پشتیبانی و عملیاتی در زمانهای مقتضی اقدام نموده و پروژه را پیش می برد. این امر با تشکیل تیم پروژه شروع می شود. سپس برنامه ریزی، تبیین و توزیع حوزه های مختلف شرح کار پروژه بین مدیریت های مورد اشاره انجام و انعقاد قراردادهای مختلف در راستای تأمین اهداف پروژه صورت می گیرد.از آنجا که کارفرمایان پروژه های شرکت همواره تحت عنوان مشتریان اصلی به شمار می روند، جلب رضایت آنها سرآمد اهداف سازمانی شرکت می باشد. از این رو در طول چرخه عمر پروژه، همواره مورد اطلاع رسانی و دریافت و اعمال نظرات واقع می شوند تا پروژه های در دست اجرا منطبق با نظر و رضایتمندی ایشان اجرا و تحویل گردد.

دفتر مدیریت پروژه 1(PMO):

دفتر مدیریت پروژه (PMO)، یک ساختار مدیریتی قدرتمند در کنار مدیرعامل و همراه با مدیریت پروژه ها بوده و در طیف وسیعی از حوزه های خدمات مدیریتی و پشتیبانی اعم از پیشنهادات استراتژی و اولویت گذاری پروژه ها و تأمین و تخصیص منابع به پروژه ها، تصمیم سازی از طریق ارائه گزارشات مدیریتی، خدمات پشتیبانی به سبد پروژه ها2 از طریق تأمین نیازمندی های برنامه ریزی، نظارت و تهیه گزارشات ارزیابی عملکرد حوزه های شرح کار واگذار شده به منابع داخلی و خارجی، تدارک سیستم های مکانیزه جهت بهینه سازی ارزیابی عملکرد و فرایند مستندسازی، مدیریت زمان و هزینه به پروژه های شرکت خدمات می دهد.

سرآمدی و تعالی پروژه ها

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی به عنوان یک سازمان پروژه محور برای پروژه های سرآمد و متعالی ارزش زیادی قائل می شود. در راستای ارج نهادن به سرآمدی و تعالی پروژه، مدیریت ارشد شرکت ارزیابی پروژه های خود را بر اساس مدل بین المللی تعالی پروژه2(PEM) در دستور کار قرار داده است. در این رابطه در سال 1395 پروژه خطوط لوله و گوی شناور فاز 12 پارس جنوبی را در معرض ارزیابی انجمن مدیریت پروژه ایران قرار داده و موفق به اخذ تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت پروژه و گواهی نامه سرآمدی پروژه گردید. در ادامه در سال 1396 نیز پروژه فاز 19 را نامزد اخذ جایزه ملی مدیریت پروژه نموده و موفق به اخذ تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت پروژه و گواهی نامه سرآمدی پروژه گردید.


1- PMO ; Project Managemet Office
2- PEM : Project Excellence Model

تاریخ بروزرسانی : 1397/03/13
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal