شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تضمين كيفيت

ماموريت و اهم مسئوليت‌هاي واحد تضمين كيفيت :

  • طرح ريزي ، استقرار و نگهداشت سيستم مديريت يكپارچه (IMS)
  • طرح ريزي و انجام مميزي‌هاي داخلي سيستم مديريت يكپارچه
  • طرح ريزي ، هماهنگي و ايجاد آمادگي لازم جهت انجام مميزي‌هاي خارجي سيستم مديريت يكپارچه و پيگيري رفع موارد اعلام شده
  • طرح ريزي و انجام ارزيابي اوليه و حين كار پيمانكاران در حوزه‌هاي خدمات و ساخت
  • تهيه و به روز آوري رويه‌ها و مستندات سيستم مديريت كيفيت
  • كنترل و نظارت بر تهيه و به روز آوري رويه‌ها و مستندات ساير سيستم‌هاي مديريتي
  • تهيه رويه‌ها و طرح‌هاي كيفي پروژه‌ها
  • بررسي رويه‌ها و طرح‌هاي كيفي ارائه شده توسط پيمانكاران

گواهينامه‌ها:

 
 
 
 
 
 

خط مشي كيفيت :

شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC) به عنوان نخستين پيمانكار ايراني در حوزه‌هاي فراساحل نفت و گاز، در راستاي ماموريت‌هاي خود و به منظور دستيابي به آرمانهاي تعيين شده، توسعه پايدار و بهبود مداوم در كيفيت ارائه خدمات را پايه و اساس فعاليتهاي خود قرار داده است . لذا اقدام به استقرار و حفظ سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد  ISO 9001:2008 نموده و خود را نسبت به موارد ذيل متعهد مي داند:
•    ارتقاء سطح رضايتمندي كارفرمايان از طريق درك و تامين نيازها و انتظارات ايشان در چارچوب قوانين، مقررات، استاندارد‌ها و سايرعوامل موثر بر انطباق با  الزامات قراردادهاي فيما بين
•    بكارگيري روشهاي موثر جهت استفاده از نظرات كارفرمايان در ارزيابي سازمان و شناسايي حوزه‌هاي قابل بهبود
•    بهينه سازي كيفيت، زمان و هزينه خدمات از طريق تمركز بر مديريت زنجيره تامين و نظارت كارا و اثر بخش بر فعاليتهاي پيمانكاران و تامين كنندگان
•    بهسازي منابع انساني از طريق بكارگيري و آموزش نيروهاي متعهد و متخصص

مدير عامل شركت ضمن تعهد به اين خط مشي اطمينان حاصل مي نمايد كه كليه كاركنان، تامين كنندگان، پيمانكاران و طرفهاي ذينفع، آگاهي و درك كاملي از اين خط مشي داشته، آنرا سرلوحه امور خود قرار مي دهند.
مدير عامل شركت، سيستم مديريت كيفيت را سالانه بازنگري نموده، فرصت‌ها و نواحي قابل بهبود را شناسايي، تبيين و ابلاغ مينمايد.

تاریخ بروزرسانی : 1394/10/29
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal