شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تضمین کیفیت(QA)
- طرح ریزی، استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
- تدوین و ارائه رویه ها، طرح ها و سایر مستندات اصلی سیستم مدیریت یکپارچه مطابق با الزامات مستند سازی
- بررسی و صحه گذاری رویه ها، دستورالعمل ها و طرح های مرتبط با اجزای سیستم مدیریت یکپارچه جهت اطمینان از انطباق با الزامات
- طرح ریزی و انجام ممیزی‌های داخلی  جهت اطمینان از جاری بودن سیستم مدیریت یکپارچه به شکل اثربخش
- هماهنگی کلیه فعالیت‌های مربوط به پیش ممیزی ، ممیزی اولیه و مراقبتی توسط ممیزان شرکت های گواهی دهنده جهت اخذ یا تمدید گواهینامه(ها)
- طرح ریزی و انجام ارزیابی اولیه و حین کار پیمانکاران در حوزه‌های خدمات و ساخت
- پیگیری صدور اقدامات اصلاحی به منظور بهبود مستمر در ارائه خدمات و فرآیندها
- طرح ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت اطمینان از شناسایی و ارزیابی ریسک های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و کنترل مناسب آنها
- تهیه و به روز آوری رویه‌ها و مستندات سیستم مدیریت کیفیت
- کنترل و صحه گذاری رویه‌ها و مستندات سایر سیستم‌های مدیریتی
- طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ کیفیت و افزایش آگاهی کارکنان از اهداف کیفی شرکت با همکاری واحدهای ذیربط مانند آموزش و روابط عمومی
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت انجام بازنگری مدیریت به منظور ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه و اقدامات لازم جهت ارتقاء آن
- تهیه رویه‌ها و طرح‌های کیفی کلیه پروژه‌های شرکت
- بررسی رویه‌ها و طرح‌های کیفی ارائه شده توسط پیمانکاران
 
 
 
 
تاریخ بروزرسانی : 1398/04/15
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal