شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
پروژه فاز 9 و 10 پارس جنوبی پروژه فاز 9 و 10 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

 نوع قرارداد: EPCI

محل پروژه: خلیجفارس

شرح پروژه:

جاکت و متعلقات سکو: عملیات مهندسی، خرید، ساخت حمل و نصب دو جاکت اصلی و متعلقات دو سکو (شامل 2 پایه مشعل، 2 پایه پل و عرشه های مربوطه به همراه 2 مشعل و 4 پل)

سکو: عملیات مهندسی ، خرید، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی دو سکوی 9 و 10
لوله گذاری: عملیات مهندسی ، خرید، ساخت، حمل، لوله گذاری و راه اندازی خطوط لوله اصلی به طول 176 کیلومترو 10.8 کیلومتر خطوط لوله خشکی
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal