شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
پروژه فاز 14 پارس جنوبی پروژه فاز 14 پارس جنوبی
عملیات مهندسی، خرید، ساخت، لوله گذاری و راه اندازی دوخط لوله اصلی و خطوط لوله درون میدانی به همراه نصب جاکت ها و عملیات حفاری 22 حلقه چاه

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

نوع قرارداد: EPCI

محل پروژه: خلیج فارس

شرح پروژه:

جاکت و متعلقات سکو: عملیات نصب 4 جاکت اصلی

لوله گذاری: عملیات مهندسی، خرید، ساخت، حمل، لوله گذاری و راه اندازی خطوط لوله اصلی به طول 211.3 کیلومتر و 15.2 کیلومتر خط لوله درون میدانی و 1.2 کیلومتر خطوط لوله خشکی

        
 
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal