شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبی پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبی
عملیات مهندسی، خرید، ساخت، نصب جاکت ها، سکو ها ومتعلقات مربوطه به همراه راه اندازی سکو ها وهمچنین لوله گذاری و راه اندازی دو خط لوله

کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس

نوع قرارداد: EPCI  

محل پروژه: خلیج فارس

شرح کار پروژه:

جاکت و متعلقات سکو: عملیات مهندسی، خرید، ساخت، حمل و نصب دو جاکت اصلی و متعلقات دو سکو(شامل 2 پایه مشعل، 2 پایه پل و عرشه‌های مربوطه به همراه 2 مشعل و 2 پل)

 

 سکو: عملیات مهندسی ، خرید، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی دو سکو

لوله گذاری:عملیات مهندسی ، خرید، ساخت، حمل، لوله گذاری و راه اندازی خطوط لوله اصلی به طول 212.1 کیلومتر و 20.36 کیلومتر خطوط لوله درون میدانی و 10 کیلومتر خطوط لوله خشکی
 
اضافه کاری: خط لوله درون میدانی فاز 17 شامل عملیات مهندسی، اجرا و راه اندازی یک خط لوله 20 و 4 اینچ به طول 20 کیلومتر بین سکوهای  SPD17A و SPD17B
اضافه کاری: کابل گذاری دریایی (فیبر نوری)-شامل عملیات مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی دو رشته کابل فیبر نوری به طول مجموع  62 کیلومتر، بین سکوهای SPD6، SPD17B، SPD18B، SPD18A، SPD17A و SPQ1 و سکوهای SPD4، SPD15، SPD16، SPD3
 

 

تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal