شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
خط لوله ايران عمان خط لوله ايران عمان
طراحي مقدماتي خط لوله مابين ايران و عمان - طراحي ايستگاه تقويت فشار - طراحي ايستگاه اندازه گيري
كارفرما: شركت صادرات گاز  
نوع قرارداد: E
محل پروژه: درياي عمان
 شرح پروژه:
طراحي مقدماتي خط لوله مابين ايران و عمان - طراحي ايستگاه تقويت فشار - طراحي ايستگاه اندازه گيري

 
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal