شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
خط لوله و كابل گذاري دريايي ميدان سلمان خط لوله و كابل گذاري دريايي ميدان سلمان

كارفرما: شركت پتروايران

نوع قرارداد: EPCI

محل پروژه: خليجفارس

شرح پروژه:

عمليات مهندسي ، خريد ، ساخت، و لوله گذاري و راه اندازي جمعاً 287 كيلومتر شامل لوله گذاري درون ميداني به مقدار71 كيلومتر ، 141 كيلومتر خط لوله از سكوي سلمان به جزيره سيري و 75 كيلومتر لوله گذاري از جزيره سيري به سكوي مبارك به همراه 16 كيلومتر كابل گذاري دريايي

تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal